Wel en Wee - Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wel en Wee

Commissies

Ons koor kent een commissie: "Wel en Wee"
Leden die enige tijd door ziekte of andere gebreken niet op de repetities kunnen verschijnen, worden door één van onze commissieleden bezocht met een attentie, hetgeen door de koorleden,

zo is gebleken, zeer op prijs wordt gesteld
Ook   gaat men op bezoek bij koorleden in geval van  huwelijk (jubilea), geboorten, etc.
Het is daarom van groot belang dat de commissieleden op de hoogte worden gebracht van de feiten.
Dus ..... bent U langere tijd ziek of kent U een koorlid dat ziek is, langere tijd afwezig is,

dringend aandacht behoeft bij of wegens een bijzondere gebeurtenis:

schroom niet en licht een commissie lid of bestuurslid in. Die onderneemt dan actie en zorgt voor bekendmaking (als U dat wilt) aan de koorleden.

De commissie bestaat uit:
Leen van der Wulp


Nu de bovengenoemde mannen hun taak voor de comissie willen beeindigen, is het bestuur op zoek naar twee nieuwe mannen die deze taak willen overnemen.


Leen van der Wulp heeft zich hiervoor al opgegeven, maar een is te weinig om de commissie goed te laten draaien, dus belanrijk is nu een tweede man.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu