Koor-historie - Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Koor-historie

Historie

CHR. HOEKSCHEWAARDS MANNENKOOR
25  jaar
14 DECEMBER 1981 - 2014 DECEMBER 2006


14 dec. 2016 dan bestaat ons mannenkoor 35jaar


In december 2006 vierde het Chr.Hoekschewaards Mannenkoor zijn 25-jarig bestaan. In die 25 jaar is het mannenkoor een begrip geworden in de zangwereld van de Hoeksche-Waard.
Het begon allemaal in het jaar 1981 met een peiling in de streekbladen van de Hoeksche Waard of er

genoeg belangstelling was om een mannenkoor op te richten met als doel het zingen van het

Christelijk lied in de breedste zin.
De belangstelling viel aanvankelijk tegen. Slechts 16 mannen meldden zich aan. Toch werd er begonnen.

In de Gereformeerde kerk van Klaaswaal werd wekelijks gerepeteerd onder de enthousiaste leiding van dirigent Jaap Zuidgeest.
De eerste tijd waren de financiën ontoereikend. Er was zelfs een tekort. Het koor kreeg een electronisch

orgel van de organisatie "Verenigde Chr. Koren" in Klaaswaal, waar het koor de eerste jaren een

onderdeel van vormde.


DOORZETTEN.
Stug volhouden was het devies en men was heel blij met elk nieuw lid, dat zich aanmeldde.
Dit doorzetten werd beloond en in januari 1983 waren er al 34 leden.                                       foto 1982
In de jaren tachtig en ook in het begin van de jaren negentig schommelde het aantal leden tussen

de dertig en de vijf-en-veertig. Genoeg mannen om er, over de vier stemgroepen verdeeld, een goed repertoire mee te kunnen zingen. Maar men wilde groeien, want zo vond men het echter, massieve mannenkoorgeluid klinkt toch pas als er minstens 100 leden zijn. Het bleek een onmogelijkheid.

Zelfs onder bekwame dirigenten als Jaap Zuidgeest dirigent tot mei 1990, en Ad de Joode dirigent

tot en met 1993, bleef het leden aantal onder de vijftig.

Vanaf januari 1994 werd Adrie Poortvliet de muzikaal leider van het mannenkoor.

Plotseling kwam de groei erin en in 1998 kwam het koor aan de onbereikbaar geachte sterkte

van 100 leden. De groei ging door en momenteel telt het mannenkoor ruim 120 zangers.

.

UITVOERINGEN.
In de 25 jaar van het bestaan heeft het koor ontelbare malen uitvoeringen gegeven op tal van plaatsen in de
Hoeksche Waard en daarbuiten Zo wordt er elk jaar een,"voorjaarsconcert"gegeven, altijd met medewerking van bekende solisten. In 2007 werd een "Jubileumconcert" worden gehouden in Zuid-Beijerland,

op zaterdag 14 april m.m.v. Rob van Dijk en Loek v.d. Leeden vleugel, Judith Sportel sopraan,

Lennert Knops orgel en Martin de Deugd viool.


Ook geeft het koor ieder jaar één of meer "Kerstconcerten". De laatste jaren veelal in de grote kerken
van de Hoeksche-Waard. In het jaar 2006 werd het Kerstconcert op 23 december gehouden in Strijen gezamelijk met de jongerenkoren van Lennert Knops.

CONCERTEN IN HET VERLEDEN.

Ook in het verleden heeft het Chr.Hoekschewaards Mannenkoor veel succesvolle concerten gegeven,

en haar medewerking verleend aan grote uitvoeringen. Zo heeft het in 1993 gezongen met bekende

solisten zoals Marco Bakker en de sopraan Antionette Thiemessen,

(Zij heeft vele malen met Iwan Rebroff gezongen, is daardoor bekend geworden)
Enkele malen heeft het mannenkoor medewerking verleend aan het Schipperskerstfeest in "De Doelen"
te Rotterdam. Op de middag van Tweede Kerstdag werden dan voor een stampvolle zaal een aantal Kerstliederen ten gehore gebracht. In de loop van deze 25 jaar heeft het koor talloos vele malen gezongen
in de Zorg-en Verpleeghuizen van de Hoeksche Waard. De waardering van de bewoners is altijd groot en
het is ook voor de leden een hartverwarmende zaak om voor hen het geestelijk lied te zingen. Maar ook
mag niet onvermeld blijven dat het mannenkoor zich dikwijls belangeloos inzet voor goeden doelen als "Christenen voor Israël" en "Woord en Daad".
In 1995 is, tezamen met de 2 andere Hoeksche Waardse koren van Adrie Poortvliet een groot "Benefietconcert" gehouden in "De Groene Olifant" te Mijnsheerenland voor 3 noodlijdende kindertehuizen in Roemenië. De netto-opbrengst bedroeg Hfl.22000,00 Dit betekende voor deze kinderen allemaal een
eigen bed en een goede watervoorziening. Ook de Bevrijdingsconcerten, die in de eendrachtige samenwerking met muziekvereniging "Crescendo" uit Zuid-Beijerland, die al enige jaren op 5 mei worden gegeven verheugen zich in een buitengewone belangstelling.
Ook is het koor een aantal maal op T.V te zien geweest in het kader van "Nederland Zingt"
van de omroep E.O.

CD OPNAMES.
Een paar maal heeft het mannenkoor een CD opname laten maken.
De bekenste zijn: "Zingt een Lofgezang" en "Stromen van Zegen".


Zo heeft het Chr. Hoekschewaards Mannenkoor langzamerhand bekendheid verworven in de Hoeksche Waard en ook daarbuiten. De sfeer in het koor is bijzonder goed,
dat ervaart iedereen

die lid wordt van het koor.


GEZELLIGHEID.

Getuige het feit dat al 2 keer een barbecue voor de leden en hun echtgenoten is georganiseerd

in de grote schuur van de familie Korpershoek (oud-voorzitter) te Numansdorp. Ook zijn er verschillende

receptie's. etentjes en bijeenkomsten geweest waarbij gezelligheid altijd de boventoon voerde.In ideële zin: men leeft met elkaar mee in lief en leed, maar ook in materiële zin: bij elke repetitie is er wel een traktatie in de pauze, omdat één van de leden een verjaardag of een ander heuglijk
feit te vieren heeft.
De leden zijn God dankbaar voor deze 25 jaar en hopen en bidden dat zij in het Chr. Hoekschewaards Mannenkoor hun steentje mogen bijdragen. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu