Donateurs gezocht ! - Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Donateurs gezocht !

Donateurs

BEGUNSTIGERS GEVRAAGD!

Geachte lezer(es),
Hierbij ontvangt u een brief van het Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor. Dit koor werd op 14 december 1981 opgericht en bestaat derhalve al ruim 35 jaar. Het koor telt op het ogenblik 100 leden. Het koor heeft zich ten doel gesteld om door middel van (koor-)zang de Christelijke boodschap uit te dragen. Gelukkig ontvangen wij regelmatig verzoeken om optredens (mede) te verzorgen.

Op die manier kunnen wij aan onze doelstelling voldoen; MAAR AAN ELK CONCERT HANGT EEN PRIJSKAARTJE. We zijn niet armlastig, een concert met solisten kost toch veel geld (huur van kerk, inhuren van solisten, gebruik van orgel/vleugel, huren van tribune e.d.) en gelet op dit geheel vragen wij u vriendelijk om ons daarmee geldelijk te ondersteunen.

Wij voelen ons wel gesteund door de grote belangstelling bij onze optredens; daarmee wordt toch wel aangetoond dat er in deze steeds harder wordende wereld nog veel belangstelling is voor de Christelijke boodschap, die op muzikale wijze wordt gebracht. Om ook in de toekomst aan dit verwachtingspatroon  te kunnen voldoen, willen wij u vragen om na te denken over een donateurschap van ons koor. Het minimum bedrag per jaar bedraagt € 15,00, een hoger bedrag is uiteraard ook welkom!  Als tegenprestatie proberen wij jaarlijks een speciaal donateursconcert te organiseren, waar u dan van harte welkom bent.

Wij verzoeken u, voor de eerste keer het bedrag rechtstreeks aan ons koor over te maken o.v.v.  donateurschap……. (jaartal). Voor het betreffende rekeningnummer verwijzen wij u naar de onderstaande invulstrook. In de jaren daarop ontvangt u van ons een acceptgirokaart én een nieuwsbrief; u kunt ook altijd kijken op onze site: www.chmk.nl  voor het laatste nieuws en de geplande concerten.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de onderstaande strook, volledig ingevuld, bij één van onze koorleden of rechtstreeks bij onze penningmeester in te leveren. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage en medewerking en hopelijk tot ziens bij één van onze optredens.

Mocht uzelf belangstelling hebben of iemand weten, die lid wil worden van ons koor is dat altijd mogelijk. Er is geen drempel, waarover u kunt struikelen, u wordt met open armen ontvangen.

Met vriendelijke groet, mede namens de PR-commissie  van het Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor.


Hierbij meld ik mij aan als nieuwe donateur van het Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor.Wij verzoeken u, zoals eerder vermeld, voor de eerste keer het bedrag rechtstreeks aan ons koor over te maken o.v.v. donateurschap voor 20……. (jaartal invullen) t.n.v. CHMK.
Ik maak mijn bijdrage van € ………. over op rekeningnummer: NL62 RABO 0332 0522 49 of           NL21 INGB 0001 7268 24.
Het jaar daarop ontvangt u van ons een acceptgirokaart.
Mijn naam: ………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………
Woonplaats:…………………………………….. Telefoonnummer:………………………………Bankrekeningnummer:……………………………………………………….
E-mailadres:……………………………………….

Het formulier kunt u inleveren bij één van onze koorleden of bij onze penningmeester dhr. Aad van Zon; Oleanderstraat 10, 3261  BN  Oud-Beijerland.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu